Edwin Blom

Zoals u weet was op donderdag 31 maart j.l. onze jaarvergadering. Wij zijn erg tevreden hoe het is gegaan en zijn blij met vragen en input van de bezoekers. Indien […]

Ondanks het slechte weer heeft de jaarvergadering veel mensen getrokken. Vanuit verschillende kanten (o.a. Vereniging Dorpswerk NH) hebben we positieve berichten en we kijken er als bestuur ook positief op […]

Overlijden Simon Loos

Diep geraakt zijn wij door het overlijden van ons bestuurslid Simon Loos. Voor ons als bestuurslid was hij een verbinder, doorzetter, groot organisator en bovenal een zeer aardige man. We […]

In december heeft er voor de inwoners een energie webinar plaats gevonden van de stichting Buurkracht die georganiseerd was door de gemeente. Hierin kwamen verschillende mogelijkheden aanbod hoe je je koophuis kunt […]