Zoals u weet was op donderdag 31 maart j.l. onze jaarvergadering. Wij zijn erg tevreden hoe het is gegaan en zijn blij met vragen en input van de bezoekers. Indien […]

Ondanks het slechte weer heeft de jaarvergadering veel mensen getrokken. Vanuit verschillende kanten (o.a. Vereniging Dorpswerk NH) hebben we positieve berichten en we kijken er als bestuur ook positief op […]

In december heeft er voor de inwoners een energie webinar plaats gevonden van de stichting Buurkracht die georganiseerd was door de gemeente. Hierin kwamen verschillende mogelijkheden aanbod hoe je je koophuis kunt […]

Aan de jongeren van Spanbroek en Opmeer, De Dorpsraad van Spanbroek en Opmeer (DSO) wil graag jongeren in haar midden hebben die zich betrokken voelen bij het gebeuren in onze […]