Werkgroep Herbestemming St. Bonifatiuskerk

Eind november 2022 heeft er een informatieavond plaatsgevonden in de St. Bonifatiuskerk over de ontwikkelingen vanuit het Bisdom met betrekking tot het sluiten van verschillende kerken in West-Friesland. Het Bisdom heeft […]

De gemeente heeft een concept woonvisie 2023-2028 gemaakt na verschillende bijeenkomsten o.a. met ons en een enquête onder jongeren. U kunt het concept via deze link te lezen of inzage […]

Wijkschouw Opmeer en Spanbroek

Afgelopen week hebben wij samen met het college en ambtenaren een wijkschouw gedaan door Opmeer en Spanbroek. Met z’n allen hebben wij gefietst en onze punten van zorg wat betreft […]

Dorpsraad Spanbroek Opmeer organiseert haar jaarlijkse informatie bijeenkomst voor de bewoners van Spanbroek, Opmeer, Wadway en Zandwerven. De thema’s zijn: Duurzaam Sociaal Wonen in Opmeer “Interessant voor Jonge Starters” De […]

Op maandag 20 februari was er een openstelling voor meer informatie over de plannen van het gebouw aan de Spanbroekerweg 162. Op dit moment is het plan om 54 huurappartementen […]