mei 2023

Werkgroep Herbestemming St. Bonifatiuskerk

Eind november 2022 heeft er een informatieavond plaatsgevonden in de St. Bonifatiuskerk over de ontwikkelingen vanuit het Bisdom met betrekking tot het sluiten van verschillende kerken in West-Friesland. Het Bisdom heeft […]

De gemeente heeft een concept woonvisie 2023-2028 gemaakt na verschillende bijeenkomsten o.a. met ons en een enquête onder jongeren. U kunt het concept via deze link te lezen of inzage […]