Bouwval verdwijnt uit centrum Opmeer!

De bouwval van Amazone staat al ruim 10 jaar te verpauperen en stond al jaren voor een relatief lage prijs te koop. Dit was een mooie kans  voor de gemeente Opmeer om deze bouwval te kopen en er een goede bestemming aan te geven, bijvoorbeeld jongerenhuisvesting.

Supermarkt
Zo’n 4 jaar geleden diende een projectontwikkelaar een plan in voor een supermarkt. Toen schermde de gemeente met het bestemmingsplan, waarin stond dat de locatie de bestemming ‘Hotel’ had.

Expat-hotel
Eind 2020 werd door een projectontwikkelaar een plan ingediend voor een Expat-hotel voor 64 personen (en niet 170, zoals sommige politici beweerden). Deze projectontwikkelaar werkt in opdracht van Microsoft die fatsoenlijke huisvesting wil voor haar buitenlandse werknemers.
Dit plan voldoet volledig aan het bestemmingsplan voor dit perceel.

De Dorpsraad Spanbroek-Opmeer heeft in december 2020 een gesprek gehad met de projectontwikkelaar en vertegenwoordigers van de gemeente Opmeer.

In dit gesprek heeft de Dorpsraad gevraagd of het te bouwen pand bestemd kan worden voor jongerenhuisvesting. De Dorpsraad vindt namelijk dat we met ‘t Slothuys (120 a 160) kamerhuurders) al ruim voldoende meewerken aan huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast is er in onze gemeente een schreeuwend tekort aan betaalbare jongerenwoningen.

Deze projectontwikkelaar werkt echter in opdracht van Microsoft, die hem de opdracht heeft gegeven om locaties te zoeken in diverse gemeenten in onze regio, waar zo’n 60 a 65 arbeidsmigranten op een fatsoenlijke manier gehuisvest kunnen worden.

De Dorpsraad ziet ook dat de laatste jaren koopwoningen, door overbieden, worden weggekaapt door beleggers die er vervolgens 6 à 8 arbeidsmigranten in huisvesten. Dit vindt de Dorpsraad een zeer ongewenste ontwikkeling.

Vanuit dit besef én vanuit het besef dat het Expat-hotel volledig voldoet aan de bestemming die de gemeenteraad van Opmeer aan dit perceel heeft gegeven, kwam de Dorpsraad tot de conclusie dat hier juridisch gezien niets tegen te doen is en je er beter voor kunt kiezen om een aantal voorwaarden op tafel te leggen.

Jongerenwoningen.
Het contract met Microsoft is voor de duur van 10 jaar. De Dorpsraad heeft de voorwaarde op tafel gelegd om na de contractperiode het gebouw te bestemmen voor jongerenhuisvesting. Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden door van 2 woonvertrekken, 1 woning te maken. Op deze manier kunnen 32 betaalbare jongerenwoningen gerealiseerd worden.

Overlast voor omgeving beperken.
De Dorpsraad heeft vervolgens met de projectontwikkelaar gesproken over het beperken van de overlast voor omwonenden: het parkeren wordt op eigen terrein gerealiseerd; de projectontwikkelaar legt aan Microsoft het idee voor om haar werknemers zoveel mogelijk met elektrische auto’s te laten rijden; er is permanent een toezichthouder aanwezig; er vindt regelmatig overleg plaats over klachten uit de omgeving.