Dorpsraad Spanbroek Opmeer is betrokken

  • Jaarvergadering 2018
Dorpsraad Spanbroek Opmeer is betrokken, zo blijkt in de afgelopen openbare jaarvergadering!!
De opkomst was goed tijdens de jaarlijkse openbare jaarvergadering van de Dorpsraad Spanbroek Opmeer in ’t Kerkhuys. Er was namelijk ook een ingelaste Raadsvergadering om o.a. de nieuwe Wethouders te beëdigen en gelijktijdig was er ook een tweede inloopavond, plan ter verbetering van de AC de Graaf georganiseerd door de Provincie NH.
Er waren gastsprekers van de Lions Opmeer, Raad en Daad en Hoogheemraadschap Noorder Koggen. Zij vertelden over hun activiteiten en was zeker boeiend om te horen. Informatie kunt u vinden op de websites www.lionsopmeer.nl, www.raadendaad-opmeer.nl, https://www.hhnk.nl

De Dorpsraad, afgekort DSO, heeft zich o.a. bezig gehouden met:
– De snelheids problematiek en de inrichting in de bebouwde kom van Zandwerven. Er is vanaf 2015 overleg tussen de DSO, het HHNK en de gemeente over een aangepast ontwerp van de weg en hopen spoedig tot een oplossing te komen.
– De realisatie van een IJsbaan in Spanbroek aan de Hertog Willemweg is geslaagd, onze complimenten aan het nieuw opgerichtte ijsbaanbestuur o.l.v. Jos Loos, vrijwilligers en gemeente die het zo goed hebben opgepakt. Prachtig dat er dit jaar al geschaatst kon worden, zo ook voor iedereen zonder schaats die kon meegenieten. Dit uiteraard met de medewerking van moeder natuur….. een mooi resultaat met inmiddels al veel donateurs.
– Vertegenwoordigers van de DSO zijn reeds 3 keer in overleg geweest met de ingestelde klankbord groep voor het Nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Dit plan met uitvoering voor de komende periode betreffende de inrichting van de wegen binnen de gemeente wordt binnenkort aan het nieuwe College en de Raad aangeboden. De DSO heeft er op aangedrongen om zeker voor een veilige schoolroute Intergraal Kinder Centrum (IKC) te gaan en houden dit nauwlettend in de gaten.
– De DSO heeft overleg gehad met de vertegenwoordiging van de Kermisexploitanten Stichting kermissen West-Friesland om de Kermis Opmeer een vernieuwende impuls te geven door een andere indeling en met wat andere attracties te komen. Hier zal dit jaar gehoor aan gegeven worden zoals wij hebben vernomen.
– De DSO is betrokken bij het plan muziekeducatie waar inmiddels reeds 3 voorstellen voor zijn ingediend door verenigingen uit onze kern om zoveel mogelijk bewoners bij een verschilde vorm van muziekeducatie te betrekken. Wij houden u op de hoogte.
– De DSO heeft vernomen dat het huidige wandelpad Hogeweg te smal is als je naast elkaar wilt lopen. Verder zijn de latjes op de brug, welke in het midden zijn aangebracht, voor problemen zorgen v.w.b. kinderwagens/rollators. De DSO gaat hierover in overleg met het Waterschap.
– De DSO heeft zich aangemeld bij de Rabobank clubkas campagne voor een sponsorbedrag (dit was voorheen de Rabobank fietssponsortocht). Eén van de ideeën is om de opbrengst hiervan te besteden aan een bankje halverwege het wandelpad langs de Hogeweg en deze te laten plaatsen. Dit is aangevraagd door mensen die wat kortere afstanden kunnen lopen. Alles wat DSO meer ontvangt zal de DSO gebruiken voor de inventarisatie, wensen en verbeterpunten voor de bewoners. Hiervoor vragen wij uw steun, STEM op de DSO als lid van de Rabobank.

Verder is de samenstelling van het DSO bestuur gewijzigd. Co Schipper en Esther van Schie hebben afscheid genomen en daarbij heeft Barbara Wasch uit Zandwerven plaats genomen binnen het bestuur van de DSO. Mocht u ook interesse hebben als kandidaat dan kan u zich bij ons aanmelden via de website van DSO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *