Goed bezochte jaarbijeenkomst van de Dorpsraad

Op donderdagavond 13 april 2017 hield Dorpsraad Spanbroek Opmeer haar jaarlijkse openbare bijeenkomst. In een goed gevulde HOSV kantine werden de activiteiten van de Dorpsraad uit de doeken gedaan door voorzitter Keesjan Stapel, gevolgd door een presentatie door Anita Blijdorp van Dorpswerk.nl over Dorpsvisie, een kijk op de toekomst van het dorp waar je woont. De zaal werd aan het werk gezet met een aantal stellingen, waar de Dorpsraad mee aan de slag kan om een start te maken met een dorpsvisie voor de kernen Spanbroek en Opmeer. Aan de orde kwamen het drukke verkeer in het centrum, een WMO loket dat als hoogdrempelig werd aangemerkt en het te kleine aantal huur- en seniorenwoningen.

Rein de Wit verhaalde vermakelijk over zijn vrijwilligerswerk met dementerende ouderen en tot slot konden er de nodige vragen worden afgevuurd op de wijkagent Peter Duineveld. Mede door de inzet van de HOSV vrijwilligers kon de avond als geslaagd beschouwd worden.

Jaarbijeenkomst Dorpsraad Spanbroek Opmeer