Herinrichting A.C. de Graafweg

Voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241), tussen de aansluiting met de N242 en de A7, heeft de provincie een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Met deze herinrichting wordt beoogd de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te borgen. Dorpsraad Spanbroek Opmeer heeft hiervoor een zienswijze ingediend.  Wij houden u op de hoogte van de reactie van de Provincie.

Hieronder volgt de volledige tekst van de zienswijze:

Zienswijze voor het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) ingediend door de Dorpsraad Spanbroek Opmeer en mede namens omwonenden van de AC de Graafweg.

 1. In verband met het toenemende verkeer en de verkeersbelasting op deze weg tussen de kruispunten binnen de gemeente Opmeer vinden wij als Dorpsraad Spanbroek Opmeer en ook namens de aangrenzende bewoners dat er geluidswerende maatregelen moeten worden getroffen door bv. geluidswerend asfalt toe te passen en waar mogelijk de bestaande (verzakte) geluidswal achter de Koekoeksbloem aan te passen en waar mogelijk uit te breiden langs het AC traject binnen de aangrenzende bewoning in de gemeente Opmeer.
 2. De kruispunten Pade/AC en Breestraaat/Middelweg/AC voorzien van gescheiden fiets- en voetgangers oversteek plaatsen dit in verband met de huidige onduidelijke en onveilige situatie en deze voorzien van verkeerslichten met een goede signalering, die de mogelijke wachttijd aangeeft om bij ongeduldige overstekenden rust te creëren tijdens de spitsmomenten.
 3. Ook dient er voldoende rekening te worden gehouden met grote groepen fietsende kinderen die oversteken bv. van en naar het zwembad en sportterrein het Weijver voor een veilige, langere oversteektijd bij Pade/AC. Hetzelfde geldt ook voor grote groepen fietsende schooljeugd die bij de oversteek van de Breestraat/Middelweg/AC ruim voldoende tijd krijgen om met elkaar veilig te kunnen oversteken.
 4. Het hoogte verschil tussen het fietspad langs de AC en de as (midden) van de A.C. de Graafweg is nu veel te hoog in de huidige situatie, met het gevolg dat ouderen bij het starten bij oversteken moeite hebben met het opstappen en op tijd wegkomen van het kruispunt. De fietsoversteekplaats moet dus na reconstructie op dezelfde hoogte liggen als de as (midden) van de A.C. de Graafweg.
 5. Tussen het straks verlegde fietspad langs de AC de Graafweg moet voldoende veiligheidsbarrière komen om de veiligheid van de fietsers op het fietspad te verbeteren, mocht er toch om welke reden ook een auto richting fietspad terecht komen. Verder is een goede verlichting noodzaak op het fietspad voor een betere veiligheid.
 6. Doordat er veel bomen en struiken, dus veel openbaar groen verdwijnt door de reconstructie en de verbreding van de A.C. de Graafweg, dient er een nieuw groenplan te worden opgesteld voor nieuwe aanplant en aanleg van openbaar groen in overleg met gemeente Opmeer, Dorpsraad en aangrenzende bewoners.

3 reacties


 1. Graag ook een parallel weg voor landbouwverkeer.
  Nu veel/vaak oponthoud.
  Of verbod voor landbouwverkeer en via Wadway omleiden.


 2. Doe ons ook maar een geluidswal aangezien t verkeer steeds drukker word en wij al enorm veel gedaan hebben tegen het geluid, wat ons betreft mag de Breestraat wel een richting verkeer worden en verboden voor vrachtverkeer


 3. Daar ben ik weer. Om te beginnen een goede inbreng.
  Ik ben benieuwd of…
  Nadenkend over het AC de Graafwegverhaal. Het plan is niet maximaal overdacht door de provincie. Niet dat het verwijderen van de bocht bij de Tramweg niet goed is. Maar het zal heel kostbaar zijn. Voor dat geld zijn er andere mogelijkheden om dat geld beter: plannen die meer veiligheid bieden, te besteden. Twee mogelijkheden:
  – een parallelweg voor langzaam verkeer: zie de nieuwe WFweg .
  Hiermee geen levensgevaarlijk inhalen meer
  – de situatie in de gemeente Opmeer drastisch aanpassen. Volledige scheiding tussen het “””stadsverkeer”” tussen Opmeer Zuid en Opmeer Hoog en het doorgaande ACverkeer. Nu zijn er binnen 2 km’s 4 kruispunten met stoplichten. Als de inbreng van de Dorpsraad wordt gerealiseerd zal het risico van geirriteerde doorrijders bij het toenemende verkeer steeds groter worden.
  Bovendien zullen de dorpskommen Zuid en Hoog steeds meer met elkaar verstrengeld gaan worden oa vanwege de winkelvoorzieningen etc. Of het een tunneltje voor 1,5 miljoen moet worden, met het risico dat deze niet wordt gebruikt of een viaduct dat weet ik niet. Maar er zullen tenminste drie gelijkvloerse oversteek kruispunten moeten vervallen voor substantiele duurzame veiligheid in de toekomstige tenminste 40 jaren.

Reacties zijn gesloten.