Realisatie informatieborden bij historische objecten

In samenwerking met Stichting Historisch Spanbroek Opmeer, Stichting Hoochhoutwout, de Gemeenschapsraad van van De Weere en de Gemeente Opmeer probeert  de Dorpsraad informatieborden te realiseren bij historische en gedenkwaardige objecten. Dit om een uniform beeld van informatieborden te creëren binnen de hele gemeente. Dit project is nog in een beginstadium. Meer informatie volgt.

Voor vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk contact opnemen.

Informatieborden gemeente Opmeer