Snelheid beperkende maatregelen voor Zandwerven

Sinds 2012 is Dorpsraad Spanbroek Opmeer in gevecht met overheidsinstanties om op Zandwerven, en daarmee gelijk alle buitenwegen in de kern Spanbroek/Opmeer, snelheid beperkende maatregelen aangelegd te krijgen.  Na veelvuldig overleg met de gemeente Opmeer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en politie zijn we uiteindelijk beland in een beslissende fase. De weg is in eigendom van HHNK die het onderhoud ook uitvoert. HHNK heeft de weg in 2015 teruggebracht in de oude staat, zwart asfalt met witte strepen aan de rand. Ondanks verzoeken van onze gemeente en de Dorpsraad is er geen gehoor gegeven aan onze wens om de weg naar de geldende veiligheidsmaatregelen aan te leggen. Dit houdt in dat de weg ingericht dient te worden met rode fietsstroken en een optische versmalling aan het begin van de bebouwde kom. Om dit te alsnog te kunnen realiseren hebben we ingesproken bij de commissie water en wegen van HHNK. Wordt vervolgt!

Wanneer u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen.