Start werkzaamheden ovonde N241-Langereis Opmeer

N241 ovonde Artist Impression

De provincie Noord-Holland start op 27 maart 2017 met de aanleg van de ovonde (ovale rotonde) op de kruising Langereis-A.C. de Graafweg (N241) in de gemeente Opmeer. De werkzaamheden duren tot juni 2018. De ovonde is bedoeld om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Er wordt in fasen gewerkt om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid te borgen.

Verkeersveiligheid staat voorop
Eind 2016 nam de provincie in overleg met onder meer weggebruikers en de politie al tijdelijke spoedmaatregelen om de veiligheid op de kruising Langereis te verbeteren.
De aanleg van de ovonde betekent een belangrijke stap voorwaarts in de structurele verkeersveiligheid.

Vervanging bestaande kruisingen
De ovonde vervangt de twee bestaande kruisingen van de A.C. de Graafweg (N241) met de Langereis en Dijkweg. De aansluitingen op alle bestaande wegen blijven behouden. Daarnaast wordt de bestaande brug verwijderd en worden drie nieuwe bruggen aangelegd.Voorbereiding en eerste fase
Tot 27 maart 2017 vinden diverse voorbereidingen plaats. Het gaat om bermwerkzaamheden en er wordt gewerkt aan kabels en leidingen. De eerste bouwfase van de ovonde loopt van 27 maart tot en met 11 augustus 2017. Er wordt dan vooral aan de zuidzijde van de A.C. de Graafweg (N241) gewerkt. De eerste damwanden worden geplaatst en kabels en leidingen verlegd. Daarnaast start de bouw van de nieuwe bruggen.
N241 blijft toegankelijk
Zowel tijdens de voorbereidende werkzaamheden als gedurende de eerste fase blijft de N241 toegankelijk voor weggebruikers.
Afsluitingen Dijkweg en Langereis 2 en 3
De werkzaamheden maken de volgende afsluitingen noodzakelijk:
• Dijkweg: van 6 tot en met 25 april 2017 (op werkdagen);
• Langereis 2: op 6 en 7 april 2017;
• Langereis 3: van 26 april tot en met 7 juni 2017 (op werkdagen).
Deze afsluitingen worden, evenals de omleidingen, ruim van tevoren aangekondigd.
Meer informatie
Met vragen of klachten over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/Langereis of Twitter (@ProvincieNH).