Uitnodiging

Dorpsraad Spanbroek Opmeer organiseert de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor de bewoners van de gemeenten Spanbroek en Opmeer en stelt het zeer op prijs als u hierbij aanwezig kunt zijn. Thema is deze keer wonen voor jong en ouder 

 Programma:

  • Terugblik afgelopen jaar door Dorpsraad
  • Wonen in een “Knarrenhof”, presentatie door Mevrouw S. Klaver, Stichting Knarrenhof
  • Pauze en gelegenheid om uw vragen te noteren
  • Beantwoording vragen en inventarisatie belangstelling
  • Rondvraag: wat speelt er zoal in de gemeente: wat gaat goed/wat kan beter/vragen aan de wijkagent
  • Sluiting

De bijeenkomst wordt gehouden in ’t Kerkhuys, Spanbroekerweg 37, 1715 GH SPANBROEK op donderdag 28 maart 2019. Inloop vanaf 19.00. Aanvang 19.30 uur, einde circa 22.00 uur.