Veilige schoolroutes

Er is in de kern Spanbroek/Opmeer enige onrust ontstaan over mogelijke onveilige routes voor de schoolgaande kinderen naar de nieuwe locatie aan de Meibloem. De gemeenteraad heeft om een onderzoek gevraagd en het rapport is inmiddels beschikbaar.

De rapportage vindt u hier.

De aandachtspunten volgens DSO:

• Wij als DSO hebben tijdens het eerste overleg al aangegeven en verzocht, na de voorlopige tussenrapportage, eerst een tweede bespreking met alle betrokken partijen te houden alvorens het onderzoek definitief uit te werken.
• Dat de mogelijke conclusies en consequenties van dit onderzoekrapport, eerst met alle betrokken partijen worden gedeeld en besproken alvorens er een definitieve versie wordt opgesteld ter bespreking in de commissie ruimte.
• Dat in het definitieve onderzoek ook de recentere metingen van verschillende verkeersintenties en de gemeten snelheden worden meegenomen, zoals meting bv. van de Lindegracht/Breestraat, die afgelopen jaar nog hebben plaats gevonden. Sommige metingen zijn sterk gedateerd en stellen wij voor deze opnieuw te gaan meten.
• Dat alle knelpunten en aanbevelingen “veilige routes” duidelijk en goed in kaart moeten worden gebracht, worden besproken met een duidelijke planning, wanneer en hoe uit te voeren in overleg met de deskundige.
• Betere handhaving op controle van de snelheden, foute parkeerders en weggebruikers die tegen de verkeerrichting inrijden bij het Wuiver en Lindegracht.

Dorpsraad Spanbroek gaat er van uit dat de gemeente haar adviezen ter harte neemt.

Wordt vervolgd.