Vooraankondiging Jaarvergadering DSO

Dorpsraad Spanbroek-Opmeer wil belangstelling in ‘Knarrenhof’ inventariseren.

De jaarvergadering van de Dorpsraad Spanbroek-Opmeer op 28 maart 2019 staat dit jaar in het teken van wonen voor 50 plussers in de toekomst. De Dorpsraad heeft diverse signalen ontvangen van mensen die graag in een besloten hofje willen wonen. In Zwolle en in tientallen andere plaatsen (o.a. Obdam) is overweldigende belangstelling voor deze manier van wonen.

De Dorpsraad heeft een vertegenwoordiger van de landelijke Stichting ‘t  Knarrenhof uitgenodigd om tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad op donderdag 28 maart in ’t Kerkhuys een presentatie te geven over wonen in een ‘Knarrenhof.’ De Dorpsraad wil deze avond de belangstelling voor deze woonvorm inventariseren. Bij voldoende belangstelling gaat de Dorpsraad in overleg met de gemeente Opmeer. Als het college en de gemeenteraad hier positief tegenover staan, kan gekeken worden of er locaties beschikbaar zijn om een ‘Knarrenhof’ te realiseren.

De Dorpsraad zal deze avond ook terugblikken op de resultaten die zij in de afgelopen jaren –samen met anderen-  heeft bereikt. Onder andere het realiseren van de IJsbaan en de herinrichting van de weg in Zandwerven.  Daarnaast wil de Dorpsraad van de bezoekers de mening horen over allerlei zaken die in hun woonomgeving spelen.

Heeft u belangstelling voor deze ontwikkelingen? Reserveer deze datum dan in uw agenda en kom op 28 maart  naar ’t Kerkhuys Spanbroek! U bent welkom vanaf 19.15 uur.